Analyser av vax

Inom ramen för NP 2022 analyserades totalt 12 vaxprover för såväl förfalskning som bekämpnings- och läkemedelsrester.