Vad är honung?

 Honung består huvudsakligen av olika former av socker, framför allt av fruktos och glukos, samt andra ämnen såsom organiska syror, enzymer och fasta partiklar från insamling av honungen. Honungens färg varierar från nästan färglös till mörkbrun. Konsistensen kan vara lättflytande, trögflytande och helt eller delvis kristalliserad. Smaken och aromen varierar med nektarns ursprung.

 Bina samlar nektar från blommor men kan även samla sockerhaltiga sekret från blad. När honungen saluhålls som honung får inga livsmedelsingredienser, inbegripet livsmedelstillsatser, ha tillförts. Honungsdirektivet, (LIVSFS 2003:10) reglerar hur honungen får vara sammansatt för att få kallas honung. Direktivet reglerar halten fruktos och glukos, sackaroshalten, vattenhalten, halt av vattenolösligt material, elektrisk ledningsförmåga, fri syra, diastasaktivitet (enzym) och hydroximetylfufural, (HMF). Honung som inte uppfyller kraven klassas som bagerihonung.

Energivärde: 1340 kj eller 320 kcal