Honungsfusk. 

Öppet brev från vår ordförande

Finns det falsk honung ? 
Ja, i princip all honung som cirkulerar på exportmarknaden är falsk ! Vad är falsk honung ? All honung som inte följer honungsdirektivet är falsk. Dvs honung består bara av det naturligt söta (nektar) som bina hittar i naturen och ingenting får tillsättas eller tas ifrån. Inte ens honung som skördas med för hög vattenhalt får torkas och fortfarande kallas honung. Vidare gäller att övriga parametrar är inom honungsdirektivets gränser. Det största problemet är att all falsk honung kommer med intyg och analyser som bevisar att den håller sig inom honungsdirektivets parametrar , trots att den är en uppenbar fuskprodukt. 

Den falska honungen säljs i homogeniserade batcher om 20-500 ton, vilket i så fall skulle kräva blandningstankar i samma volym vilket ingen bransch människa jag pratat med säger att det finns. Den lagstadgade spårbarheten skulle till varje sån batch likna en telefonkatalog. Det är tom så illa idag att på världsmarknaden är producenterna helt öppna med att de säljer falsk honung och erbjuder kunden att själv välja vilka test de vill att honungen ska klara av. Ett kinesiskt företag erbjuder tex tre olika honungspriser. Pris 1 ca 13 kr/ kg då klarar fuskhonungen honungsdirektivet Pris 2 ca 15 kr/kg då klarar fuskhonungen HRMS provet och honungsdirektivet Pris 3 ca 19 kr/ kg då klarar fuskhonungen alla befintliga test på marknaden Om du dessutom vill att fuskhonungen ska vara ekologisk eller fair trade så är även det bara en fråga om pengar. Hur kan det vara så här? 

Det första man måste förstå är att det bara är i Europa vi har ett honungsdirektiv. 

 Producenterna av falskhonungen i tex Kina är inte brottslingar enligt deras lands lagar. Ni ser ju själva enligt ovan att de inte försöker mörka med att det är en falsk produkt de säljer Första ledet kriminella är de Europeiska inköparna andra ledet är förpackningsindustrin och tredje är livsmedelskedjorna.Ingen i branschen kan påstå att de inte vet om att all honung som kommer från tex Kina är falsk. Det betyder att alla företag som hanterar Ex Kinesisk honung är brottslingar som gömmer sig bakom icke fungerande analyser . Man kan faktiskt säga att anlysernas syfte har totalt omvänd användning. Analyserna finns för att bevisa att den falska honungen är äkta istället för motsatsen. Men om alla vet, varför görs ingenting ? Om det inte fanns parkeringsvakter! skulle du då betala parkeringsavgiften ?

 I Sverige finns ingen fungerande honungskontroll över huvud huvud taget. Honungsringen har de senaste åren lämnat in bortåt 10 honungar som bryter mot honungsdirektivet och följaktligen inte får säljas som honung. Dessa 10 anmälningar har lett till precis 0 agerande från ansvarig myndighet kommunerna ! Vi har försökt pressa kommunerna till att agera med hjälp av livsmedelsverket men inte nått någon framgång den vägen heller. Vi har kontaktat återförsäljare och certifieringsföretag och försökt få dem att själva ta bort honungen, men helt utan framgång även där.

 Den svenska marknaden för importerad honung är idag är rena vilda västern, helt utan sheriffer!

Men hur ska jag som konsument tänka ? KÖP SVENSK HONUNG, den svenska honungen har en jättehög kvalitet och vi kan med en väldigt enkel pollenanalys direkt se om det är äkta honung från Sverige. Om honungsburken är märkt med svensk honung kan du som konsument tryggt köpa burken och vara säker på att det är äkta vara. Du kan tyvärr samtidigt utgå ifrån att om det är en importerad honung så är det förmodligen inte honung.

Fabian Lindhe